Boss System | Melinda Khom – Help Cambodian Women to be Independent, Educated, Healthy & Stable

SEARCH

Sale
Hot

Boss System

1,599$

Quantity

😭 អ្នកបាត់បង់អតិថិជនចាស់នឹងថ្មីដេកមិនលក់ឈ្លោះជាមួយបុគ្គលិក ព្រោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកជួបបញ្ហាទាំងនេះមែនទេ?

😭១, បាត់បង់អតិថិជនចាស់ៗ មិនដឹងទៅណាអស់ទេ ? លែងឃើញមក ខ្លះទៀតក៏ទៅទិញគូប្រជែងអ្នក មែនទេ
😭២, មិនដឹងវិធីទាញអតិថិជនថ្មីអោយចូលមកទិញ មិនដឹងថា ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសោះ តាមអនឡាញ ព្រោះវាមានប្រណាំប្រជែងខ្លាំង ហើយអនឡាញផ្លាស់ប្តូរហូតៗតែម្តង
😭៣, ចំណូលចូលមិនទៀងទាត់ មិនមានភាពគង់វង្ស ឡើងចុះៗ ដូចរត់ភ្លើងហោះចឹង អោយតែចុងខែអ្នកប្រហោងពោះ ឈ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃជាមួយបុគ្គលិក នឹងគ្រួសា ត្រូវ
😭៤, ហត់ចិត្តគិតម្នាក់ឯង ឯកាខ្លាំង មនុស្សជុំវិញច្លួនគ្មាននរណាយល់ចិត្ត ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងម្នាក់ឯងរហូតៗ មានសំនួក៏មិនដឹងទៅសួនរណា ចង់និយាយអ្វីក៏មិនដឹងទៅនិយាយជាមួយនរណា ពេលខ្លះចង់យំ តែយំមិនចេញ តឹងទ្រូង ដូចភ្នំសង្កត់ចង់ មិនដឹងទៅដល់គោលដៅចំនួនលុយដែលខ្លួនបានតាំងដោយវិធីណាសោះ មែនទេ?

ហើយនេះជាអ្វីដែលអ្នកចង់បានមែនទេ
🤔 អ្នកកំពុងរ៉េរ៉ព្រោះធ្លាប់រៀនឬធ្លាប់ទៅរុករកវិធីលក់ដាច់បែបគង់វង្សពីមុនក្នុងយូធូប,facebook page តាម google ឬ ធ្លាប់រៀនច្បាប់ស្រូបទាញមក។ តែមិនឃើញផល តើវ័គ្គBoss System ត្រូវនឹងអាជីវកម្មអ្នកទេឃ្លីបនេះមានចម្លើយ.

តើវ័គ្គ Boss system អាជីវកម្មលូតលាស់ លក់ថាច់បែបគង់វង្សនេះត្រូវនឹងនរណាខ្លះ?អ្នកឆ្ងល់មែនទេ?

🎯 វ័គ្គនេះត្រូវនឹង ម្ចាស់អាជីវកម្ម លក់តាមតូបតាមហាង ដែលចង់លក់លើអនឡាញ
🎯 ឬអ្នកលក់អនឡាញពេញទំហឹង
🎯 ចង់បានវិធីឬផែនកាស្រាប់ៗ នៃកាធ្វើទីផ្សារទាញអតិថិជនចូលទិញ បែបច្បាស់លាស់បែបគង់វង្ស ដឹងថា ត្រូវផុសអ្វីទើបបានអតិថិជន ត្រូវផុសអ្វីទើបបានទាំងអតិថិជនថ្មីនឹងអតិថិជនចាស់ ហើយជាវិធីដែលគង់វង្ស យកទៅប្រើបានរហូត ហើយសាងវាជាប្រពន្ធ៏
🎯 សម្រាប់អ្នកដែលចង់លក់ដាច់បែបគង់វង្ស ចំណូលទៀងទាត់គង់វង្ស ច្បាស់លាស់ ដោយមិនបាច់ភ័យពីរឿង ចំណូលបាត់់ឃើញៗទៀត
🎯 សម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ទៅរកវិធីនៅតាមយូធូប,Google Facebook Page, ធ្លាប់អានសៀវភៅស្តាប់សៀវភៅសំលេង ធ្លាប់ធ្វើខ្លួនឯងមកខ្លះហើយ តែវាមិនឃើញផលសោះនៅតែមិនមានវិធីផែនធ្វើអោយលក់ដាច់បែបច្បាស់លាស់សោះ ខាតតែពេលវេលា,ខាតតែកំលាំង ឈឺតែក្បាលអត់ប្រយោជន៍
ខាតតែលុយ តែផលមិនឃើញ
🎯 ហើយអ្នកលែងចង់ទៅរុករកខ្លួនឯងទៀតហើយព្រោះវាខាតពេល ហើយចង់បានវិធីឬផែនទី ធ្វើបែបស្រាប់ៗ ហើយមានគ្រូដឹកដៃធ្វើ ហើយប្រាប់ផ្លូវថា ផ្លូវណាខុសកំុទៅ ដើផ្លូវនេះវិញព្រោះវា នឹងនាំអោយអ្នកទៅដល់គោលដៅលុយដែលអ្នកបានតាំងទុក.
🎯 សម្រាប់អ្នកដែល គ្មានពេលមកអង្គុយគិតរុករកវិធីដោយខ្លួនឯងទៅទៀតព្រោះធ្លាប់ដួលមកច្រើនដង មិនថា រឿងជីវិតគ្រួសា រឿងរកសុី ពេលដួលទៅក្រោមម្តងៗវាជិតងាប់ជិតផុតដង្ហើមម្តង ៗ ទើបពេលនេះលែងចង់ខាតពេល ទើបរកគ្រូអោយជួយប្រាប់ផ្លូវ
🎯 សម្រាប់អ្នកចង់ចំនេញពេលចំនេញលុយចំនេញកំលាំង មិនបាច់អង្គុយគិតខ្លួនឯង តែមានគ្រូយកផែនទីឬវីធីធ្វើដែលបានផលពិតៗ យកមកអោយធ្វើតែម្តងបែបងាយៗៗ
🎯 អ្នកគ្រូមេលិនដា និយាយថាត្រូវ ១០០% ព្រោះ វ័គ្គនេះនឹងទៅជួយអោយអ្នកបានដឹងនៃរឿង👇

🤫 ផែនទីកាផុសដែលធ្វើអោយអតិថិជនចូលមកទិញបែបច្បាសលាស់ទៀងទាត់ វាស់ផលបាន
🤫 ផែនទីដែលធ្វើអោយអ្នកលក់ដាច់បែបទៀងទាត់គង់វង្សវាស់ផលបាន

១,🤫 ផែនទីនៃកាផុសក្នុងផេក ឬ Facebook/វិដេអូដែលធ្វើសម្រាប់ទាក់ទាញអតិថិជនថ្មី នឹងប្រភេទវិដេអូទាញអតិថិជនចាស់អោយចូលមកទិញអ្នករហូតៗ
២,🤫 ផែនទីនៃកាផុសក្នុងផេក ឬ Facebook/វិដេអូដែលធ្វើសម្រាប់បន្ថែមកាលក់ដាច់បន្ថែមកម្រៃអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នក
៣,🤫 ផែនទីកាធ្វើទីផ្សារបែបថ្មីដែលប្រើសម្រាប់កាលក់លើfacebook មិនថាអ្នកលក់តាមហាងតាមតូបឬលក់តាមអនឡាញក៏ដោយ
៤,🤫 ផែនទីនៃការៀបវិដេអូធ្វើទីផ្សារអោយត្រូវអតិថិជនគោលដៅ ធ្វើតិច ២០% បានផលច្រើន80% ហើយធ្វើអោយអ្នកសល់ពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយកូនៗនឹងគ្រួសារបស់អ្នកយ៉ាងមានក្តីសុខហើយនឹងមានសេរីភាពបានទៅធ្វើនូវអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើ
៦,🤫 ផែនទីនៃកាធ្វើអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នកសាងលុយមានភាពគង់វង្សតកូនតចៅ មនុស្សចូលមកទិញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ
៧,🤫 ផែនទីនៃវិធីកា តាម (Follow up)អតិថិជនគ្រប់ទំព័ទាំងអស់លើអនឡាញដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តទិញអ្នកនៅពេលនេះ អោយមកទិញយ៉ាងលឿន, អ្នកគ្រូមានតួយ៉ាងអោយមើល ហើយអ្នកអាចយកទៅធ្វើបានតែម្តង ដោយមិនបាច់គិតដោយខ្លួនឯងទេ

រួមមាននៅខាងក្រោមនេះ👇

📔១, តួយ៉ាងផុស/ប្រភេទ វិដេអូដែលទាក់ទាញអតិថិជនថ្មីនឹងអតិថិជនចាស់អោយចូលមកទិញអ្នករហូតៗ
📔២, តួយ៉ាងផុស /ប្រភេទ វិដេអូដែលបន្ថែមចំនួនកាលក់ដាច់
📔៣, តួយ៉ាងវិដេអូឬប្រភេទប្រធានបទប្រើសម្រាប់នៃកាបាញ់អេតតិចតែបានផលច្រើន ដែលអាចសាងកម្រៃខ្ទង់ មុឺន$អោយអ្នកបាន
📔៤, តួយ៉ាងផែនទីនៃកាបិតកាលក់ជាមួយអតិថិជនតាមឆាត / កាតេមិនអោយអតិថិជនរបូតទៅបាត់ស្ងាត់ឈឺង ដែលមេលិនដានឹងកូនសិស្សប្រើអាចសាងកម្រៃបានក្បែកន្លះលាន$ មានសេរីភាពពីអនឡាញ
📔៥, តួយ៉ាង វិធីកាតាមអតិថិជនតាមឆាត /កាតេ
📔៦, តួយ៉ាងកា តាមអតិថិជនដោយកាប្រើ វិដេអូ
📔៧, វិដេអូដែលអ្នកគ្រូមេលិនដា ប្រើជាដើមច្បាប់សម្រាប់បង្ហាញសិស្ស ហើយអោយកូនសិស្សយកទៅប្រើសម្រាប់កាលក់ បានចាប់ពី ២០០០$ ដល់ខ្ទង់១០,០០០$ រាល់ខែ
📔៨, ហើយនឹងមានរបស់អោយជាច្រើនយ៉ាងទៀតរាប់មិនអស់

📕រៀនបែប VIP BOSS SYSTEM រៀនតាមzoom🎉

នេះជាអ្វីដែលអ្នករៀនVIPទទួលបាន🎉

✅បានរៀនជាមួយអ្នកគ្រូមេលិនដា តាមzoomផ្ទាល់ឃើញមុខគ្នា យ៉ាងជិតស្និតស្នាលជាមួយគ្នាបែបគ្រួសា ហើយមានភាពសើចសប្បាយជាមួយគ្នា

✅អ្នកអាចសួសំនួគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់សួនៅពេលរៀនក្នុងzoom ហើយនឹងពេល ចប់រៀន។​ វានឹងធ្វើអោយអ្នកទទួលបានចម្លើយពីរឿងកាលក់កាធ្វើទីផ្សារអោយលក់ដាច់បែបគង់វង្សនឹង កម្រៃគង់បានយ៉ាងងាយហើយរហ័ស ព្រោះអ្នកសួភ្លាម អ្នកគ្រូឆ្លើយអោយអ្នកភ្លាម។
✅អ្នកនឹងទទូលបាននៅក្នុងគ្រុប សម្ងាត់Telegramដែលមានមិត្តអ្នកម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងទៀតជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងនោះ ចាំជួយគ្នា ចាំលើកទឹកចិត្តគ្នា ក្នុងពេលរៀននឹងក្រោយពេលរៀន។
✅អ្នក នឹងទទួលបានកាមើលថែរពិនិត្យអោយFeedbackពីអ្នកគ្រូមេលិនដា ផ្ទាល់ៗសុតរាល់ថ្ងៃៗតែម្តង​ ហើយវានឹងធ្វើអោយអ្នកឃើញលទ្ធផលនៃកាលកដាច់បែបគង់វង្ស ចំណូលចូលមកបែបគង់វង្ស បែបធ្វើអោយអ្នកសប្បាយចិត្ត លែងភ័យព្រួយរឿងបាត់ចំណូលតទៅទៀត។

🎉មានកាថែមជួន បានអ្នកគ្រូមេលិនដា ជា Mentor ដឹកដៃអ្នកប្រាប់ផ្លូវដែលនឹងអោយអ្នកជោគជ័យបែបគង់វង្ស រយះពេល៦០ថ្ងៃពេញតែម្តង🎉🎉🎉🎉🎉
ព្រោះជាធម្មតា អ្នកដែលចង់ប្រឹក្សាតទល់ជាមួយអ្នកគ្រូពីរឿងអាជីវកម្ម ១ម៉ោង ២០០០$បាត់ទៅហើយ។
🎉ថែមជួនវ័គ្គ សាងលុយលានដោយកានៅក្នុងផ្ទះដែលមានតំលៃ ៩៩៩$ មួយអ្នកអាចចូលរៀនបានភ្លាមពេលនេះតែម្តង។
🎉ថែមសៀវភៅ សំលេង វិធីធ្វើទីផ្សាបែបថ្មី២០២៤ទាញអតិថិជនទាញលុយ ដែលមានតំលៃដុល្លា២៩៩។

💎 សម្រាប់អ្នករៀន BOSS SYSTEM VIP នឹងទទួលបានទាំងអស់ខាងលើនេះ
តំលៃពេលគឺ ៤៩៩៩$ ប៉ុន្តែសម្រាប់ អ្នកដែលចង់លូតលាស់ចង់រៀនចង់ផ្លាស់ប្តូជីវិត អ្នកគ្រូចុះមកនៅត្រឹមតែ ១៥៩៩$ ពិតជាចំនេញលើចំនេញ🎉🎉🎉
ព្រោះបើអ្នកប្រៀបធៀបកាដាក់ទុន១៥៩៩ ដើម្បីទៅធ្វើអោយអាជីវកម្មដែលមានតំលៃ២០មុឺន$ របស់អ្នកលូតលាស់ឡើងទៅ ៣០មុឺន$ តើអ្នកគិតថាអ្នកចំនេញប៉ុន្មានដែរ?

📕 បែបBasic រៀនតាម Group Facebook
✅ ទទួលបានមេរៀននៅក្នុងគ្រុប Facebook
✅ ប៉ុន្តែមិនទទួលបានកាពិនិត្យអោយ Facebook
✅ មិនទទួលបានកានៅក្នុងគ្រុបតេលេក្រាមសម្ងាត់ទេ

តំលៃពេញត្រឹមតែ ២៩៩៩ $ចុះមកនៅត្រឹមតែ ៩៩៩$

🚀 វ័គ្គនេះនឹងធ្វើអោយអ្នកចំនេញពេលវេលា ព្រោះអ្នកមិនបាច់ចំណាយពេល២,៣ឆ្នាំទៅអង្គុយរុករកវិធីខ្លួនឯង ហើយក៏មិនដឹងថា បានផលឬក៏អត់
🚀 វ័គ្គនេះនឹងធ្វើអោយអ្នកចំនេញលុយ ទៅដល់ចំនួនលុយគោលដៅដែលអ្នកបានតាំងទុកលឿន ត្រឹមរយះពេល ១ឆ្នាំ 🚀មិនបាច់ចាំដល់ទៅ១០ឆ្នាំ ២០ឆ្នាំទើបដល់គោលដៅ
🚀 វ័គ្គនេះនឹងធ្វើអោយអ្នកមិនបាច់ឈឺក្បាលទៅអង្គុយគិតរុករកវិធីដោយខ្លួនឯងតទៅទៀតទេ ព្រោះអ្នកគ្រូមេលិនដា បាន រៀនចំវិធីនឹងផែនទីអោយអ្នកចាប់ពី ១ដល់១០រួចជាស្រេច ដោយអ្នកគ្រាន់តែដើតាមផែនទីនោះ អ្នកនឹងទៅដល់គោលដៅបែបងាយៗ ហើយនឹងបានជៀសវាង គ្រោះថ្នាក់នៃកាដួលរលំខាតបង់លុយកាក់ទៀតផង

🚀 វ័គ្គនេះធ្វើអោយអ្នកចំនេញលុយចំនេញពេល ព្រោះរៀនបែបខ្លីៗ ខ្លឹមៗ សាច់ៗ មានតែសាច់កា រៀនបណ្តើ អ្នកសាងលុយសាងកម្រៃអោយអាជីវកម្មអ្នកលូតលាស់ទៅមុខបណ្តើៗ អ្នកចំនេញ លើចំនេញ🎉

វ័គ្គនេះនឹងធ្វើអោយអ្នកបានធ្វើនឹងជួបវិធីកាថ្មីៗ មនុស្សថ្មីៗ ពិភពលោកថ្មីនៃកាធ្វើអាជីវកម្ម ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ដឹង ហើយនឹងធ្វើអោយអ្នក បានភាពធុញទ្រាន់ក្នុងកាធ្វើអ្វីសាំៗតទៅទៀត

❤️សម្រាប់អ្នកចាប់អារម្មណ៍នៃការៀនយកផែនទីវិធីនៃកាអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានអតិថិជនចូលមកទិញបែបគង់វង្ស ច្បាស់លាស់រាល់ខែៗ
❤️នឹងមានចំណូលចូលមកអោយអ្នកបែបគង់វង្សច្បាស់លាស់ៗរាល់ថ្ងៃរាល់ខែ។

  • ឆាតចូលតេលេក្រាម @melinda19
  • ពេលនេះជាបន្ទាន់
  • ដោយពាក្យថា ( BOSS VIP1599)

🚀 ចាប់ផ្តើមបង្រៀនដើម្បីអោយអ្នកបានជីវិតថ្មីនៅ

💁 ថ្ងៃដំបូង ទី 10/11/2023 ម៉ោង៧ល្ងាច ខ្មែរ
💁 ថ្ងៃបន្ទាប់ទី 20/11/2023 ម៉ោង៧ល្ងាច ខ្មែរ

🎉 សម្រាក២អាទិត្យ
💁 ថ្ងៃបន្ទាប់ទី1/12/2023 ម៉ោង៧ល្ងាច ខ្មែរ
💁 ថ្ងៃបន្ទាប់ទី 11/12/2023 ម៉ោង៧ល្ងាច ខ្មែរ

វ័គ្គនេះ 10000% នឹងជួយអោយអ្នកបានផែនទីទៅដល់គោលដៅដែលអ្នកបានតាំង មិនថាចំនួនលុយ,សេរីភាពនៃកាដើលេងដោយមិនខ្វល់ពីរឿងកាងារ, អ្នកកាន់តែមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គម ហើយនឹងកាន់តែក្លាយជាម្តាយគំរូល្អដល់កូនៗរបស់អ្នក

គ្រួសារុងរឿង

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Boss System”

Your email address will not be published. Required fields are marked *