ប្រើពាក្យបង្កើតលុយលាន | Melinda Khom – Help Cambodian Women to be Independent, Educated, Healthy & Stable

SEARCH

Sale

ប្រើពាក្យបង្កើតលុយលាន

3,999$

Quantity

ធ្វើអោយអតិថិជនដើយកលុយមកអោយអ្នកដោយខ្លួនឯង,សាងចំណូលបាលពី៥,០០០$ ដល់ ១០០០០$ មិនបាច់ហត់រត់តាមអតិថិជន, យកឈ្នះគូប្រជែង​ Queen Of High Ticket
តំលៃពេញគឺ ៩៩៩៩$ ប៉ុន្តែចុះមកនៅត្រឹម៣៩៩៩$ អ្នកចំនេញដល់ទៅ៥០០០$
អ្នកអាយុកាន់តែច្រើន រាងកាយរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមទ្រុឌទ្រោមហើយចាប់ផ្តើមានជម្ងឺ ហើយអ្នកកំពុងភ័យព្រួយរឿងចំណូលរបស់អ្នកមែនទេ?

អ្មករវល់គ្មានពេលទំនេរហត់ខ្លាំងក្នុងការកលុយដើម្បីជួយគ្រួសា ប៉ុន្តែបែជាគ្មានពេលបានប្រើប្រាស់ពេលវេលានៅក្បែកូនៗហើយនឹងមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់មែនទេ ?

តើវានឹងល្អកម្រឹតណាបើអតិថិជនជាអ្នកដើរចូលមករកអ្នកដោយខ្លួនឯង ហើយអ្នក?

អ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបានពីវ័គ្គនេះគឺ
  • Mindset បែបអ្នកធុរៈកិច្ចដែលអតិថិជនជាអ្នករត់យកលុយមកអោយ
  • កាធ្វើទីផ្សារបែបចិត្តសាស្រ្តបានចិត្តអតិថិជនតាំងតែជួបគ្នាដំបូង
  • វិធីកាអានមនុស្សអោយដាច់ងាយស្រួលនៃការកសុីលក់ដូអោយដាច់
  • វិធីកាបន្ថែមចំណូលពី៥០០០$ ទៅ១០,០០០$ រាល់ខែដែលមនុស្ស៩៩%មិនដឹង
  • វិធីសាងសេរីភាពអោយអ្នកក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំ,
  • វិធីធ្វើកាម្តងលុយចូលមកទោះពេលដេកលក់, (សាងpassive income)។

👉 វ័គ្គនេះសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចេញធ្វើធុរៈកិច្ចខ្លួនឯង ឬ អ្នកជាម្ចាស់ធុរៈកិច្ចស្រាប់ទៅហើយ ហើយចង់ពង្រឹកផ្នែកលក់អោយកាន់តែខ្លាំង បន្ថែមចំណូលដោយតិចនិកកាលក់

👉 ហើយនឹងអ្នកធ្វើកាអោយគេដែលចង់បន្ថែមចំណូលដោយបន្ថែមជំនាញ ខាងលើនេះ ដើម្បីអោយប្រាក់ខែឡើងដល់៥,០០០$ ទៅ១០,០០០$ ក្នុងមួយខែ

បើខាងលើនេះជាអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរក ហើយវាជាអ្វីដែលអ្នកចង់បាន

ចុចលើពាក្យថា ខ្ញុំចង់ក្លាយជាមនុស្សប្រើពាក្យបង្កើតលុយលាន

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ប្រើពាក្យបង្កើតលុយលាន”

Your email address will not be published. Required fields are marked *